×
Menu

Leasing

Swobodny leasing oferowany przez najlesze firmy w Polsce to Państwa wygoda i możliwość wyposażenia salonu fryzjerskiego czy kosmetycznego bez względu na koszty. Hurtownia He-She oferuje rozwiązania od EFL, Grenke Leasing oraz Raiffeisen Bank.

Zalety Leasingu:

- Zmniejszenie ryzyka kapitałowego, brak angażowania własnych środków przy wyposażaniu lokalu;

- Możliwość szybkich decyzji i reakcji na sytuację rynkową

- Odliczeniu podlega 100% podatku VAT.

- Podjęcie decyzji już w 24 godziny, bez konieczności wychodzenia z domu i wizyty w oddziałach.

- Możliwość dopasowania wysokości rat leasingowych do możliwości finansowych portfela.

Wymagane dokumenty:

- Dokumenty rejestrowe firmy, NIP, REGOn oraz podstawowe dokumenty finansowe za okres ostatnich trzech, sześciu miesięcy ( w niektórych przypadkach ostatniego roku).

Dla kogo leasing?

- Dla wszystkich Klientów, którzy potrzebują finansowanuia oraz chcą mieć wpływ na wysokość swoich rat.

- Dla osób wygodnych, nie mających możliwości pełnego sfinansowania za gotówkę nezbędnych elementów wyposażenia salonu

- Dla nowoczesnych przedsiębiorców stawiających na innowacyjne rozwiązania i wymogi rynku.

GRENKELEASING oferuje proste i szybkie finansowanie przedmiotów za pomocą leasingu.

ZALETY NASZEGO LEASINGU:

• Finansowanie w PLN;
• Stała Rata - finansowanie przy zastosowaniu stałej stopy procentowej - raty leasingowe są niezmienne przez cały okres leasingu;
• Minimum Formalności - nie wymagamy dokumentów z US i ZUS;
• Szybka Decyzja wszystkie formalności do załatwienia nawet w 1 dzień;
•Finansowanie na 100% - opłata wstępna wynosi od 0% do 40%;
• Leasing przedmiotów już od 3000 zł netto,
• Okres leasingu - od 24 do 48 miesięcy;


RODZAJE UMÓW:

LEASING TRADYCYJNY
Klasyczny i najbardziej popularny na polskim rynku rodzaj umowy leasingowej, który zawiera w sobie opcję nabycia przedmiotu leasingu. Charakteryzuje się tym, że po zakończeniu umowy, klient ma prawo nabyć przedmiot umowy za wartość końcową z góry określoną w umowie.

LEASING OPTYMALNY
Najczęściej stosowany w krajach zachodnich typ umowy dla przedmiotów nowoczesnej technologii o szybkim tempie zmian. Cechą tego leasingu jest to, że nie zawiera w umowie gwarancji wartości zakupu przedmiotu leasingu. Jednakże i tutaj klient ma możliwość zakupu sprzętu (po skończonym leasingu) za jego wartość rynkową. Najczęściej jednak, klient zwraca użytkowany sprzęt firmie leasingowej i zawiera kolejną umowę na nowszej generacji sprzęt.

Wymierną korzyścią z wyboru finansowania zakupu środka trwałego poprzez powyższe formy leasingu jest możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodu całej raty leasingowej (kapitał + odsetki), również podatek VAT można odliczyć w całości z każdej FV czynszowej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA PROMOCYJNA
(dotyczy przedmiotów od wartości 1.500 – 10.000 zł. netto):

1. Wniosek – procedura promocyjna. ( bez danych finansowych , bez majątku )
2. Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, umowa spółki)
3. Dwa dowody tożsamości.


WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA UPROSZCZONA
(dotyczy przedmiotów od wartości 10.000 – 30.000 zł. netto):

1. Wniosek – procedura uproszczona.
2. Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
3. Dwa dowody tożsamości.

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA ZWYKŁA
(dotyczy przedmiotów powyżej 30.000 zł. netto):

1. Wniosek i Informacja dodatkowa do wniosku – procedura zwykła.
2. Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
3. Regon i NIP.
4. Dwa dowody tożsamości.
5. Powyżej 100.000 netto dodatkowo Bilans + RZIS za ostatni rok lub PIT

GRENKELEASING sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wymagania dostarczenia innych dokumentów finansowych poza wymienionymi powyżej oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości płatniczych.


PRZEBIEG TRANSAKCJI:
1. Złożenie wniosku wraz z informacjami dodatkowymi do wniosku.
2. Przekazanie wymaganych dokumentów.
3. Wybór wariantu warunków finansowych.
4. Wydanie decyzji odnośnie możliwości udzielenia leasingu.
5. Podpisanie umowy i wydanie przedmiotu leasingu.

Ponadto wszystkim zainteresowanym oferujemy również Leasing Europejski dzięki Europejskiemu Programowi Modernizacji Polskich Firm.

Program powstał, aby wspierać polskich przedsiębiorców poprzez udostępnienie im na bardzo atrakcyjnych warunkach środków finansowanych w postaci Leasingu Europejskiego z przeznaczeniem na inwestycje w ruchomości oraz oprogramowanie i licencje.

Twórcy i uczestnicy programu EP MPF:

 • Europejski Fundusz Leasingowy SA
 • Europejski Bank Inwestycyjny
 • Bank Rozwoju Rady Europy 
 • Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Korzyści uczestnictwa w programie:

 • preferencyjne warunki finansowania na modernizację
  i rozwój parku samochodowego, maszynowego, a także
  na inwestycje w urządzenia oraz nowe technologie,
 • uproszczone procedury leasingowe,
 • wsparcie w wypełnianiu wniosku,
 • doradztwo na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Ciekawym rozwiązaniem jest również oferta Getin Leasing, która zyskała ogromną liczbę zwolenników, dzięki różnorodnym możliwościom i niskim kosztom.

Przedmiotem leasingu mogą być: urządzenia gastronomiczne i spożywcze, maszyny poligraficzne i drukarskie, urządzenia diagnostyczne i warsztatowe, maszyny piekarnicze, obrabiarki do metalu, maszyny do obróbki drewna, urządzenia do obróbki termicznej – nowe i używane.

Podstawowe parametry:

 • opłata wstępna od 5%
 • okres leasingu do 84 m-cy
 • szybka decyzja leasingowa
 • minimum formalności
 • okres prowadzenia działalności od 6 miesięcy

Wymagane dokumenty:

a) procedura uproszczona do  200 tys zł

 • podstawowe dokumenty rejestrowe,  Regon, Nip
 • dowód osobisty

b) procedura standardowa

 • wymagane dokumenty jak w procedurze uproszczonej
 • dodatkowo dokumenty finansowe oraz zaświadczenie z US i ZUS

LEASING SPRZĘTU MEDYCZNEGO:

To produkt dedykowany w szczególności lekarzom różnych specjalności, stomatologom, protetykom stomatologicznym, weterynarzom, technikom laboratoryjnym, farmaceutom, pielęgniarkom, położnym oraz technikom RTG. Przedmiotem leasingu może być m.in. sprzęt do wyposażenia gabinetów lekarskich, urządzenia diagnostyczne, sprzęt laboratoryjny, wyposażenie aptek, przychodni itp.

Podstawowe parametry:

 • opłata wstępna od 1%
 • od 1-go dnia prowadzenia działalności
 • okres leasingu do 84 m-cy
 • szybka decyzja leasingowa
 • minimum formalności
 • raty równe, degresywne, sezonowe

Wymagane dokumenty:

a) procedura uproszczona do 300 tys zł

 • podstawowe dokumenty rejestrowe, Regon, Nip
 • dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia działalności medycznej
 • dowód osobisty

b) procedura standardowa

 • wymagane dokumenty jak w procedurze uproszczonej
 • dodatkowo dokumenty finansowe oraz zaświadczenie z US i ZUS